Uit Conflict, mediation en scheidingsbemiddeling

Scheiden met kinderen

Als u kinderen heeft is het nog belangrijker om het scheidingsproces op de juiste manier vorm te geven. Voor hen is een scheiding heel ingrijpend, omdat kinderen ervan uitgaan dat ouders bij elkaar horen. Als die vanzelfsprekendheid wegvalt, leidt dat tot onzekerheid en angst.

De manier waarop ouders hiermee omgaan is sterk bepalend voor de verdere psychologische ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk u te realiseren dat ieder kind anders reageert op een scheiding, maar dat kinderen vaak wel gedrag vertonen dat kenmerkend is voor hun leeftijd. Het goed interpreteren van die gedragingen is niet makkelijk. In de praktijk gaat dat vaak mis wat tot onnodige conflicten tussen ouders kan leiden.

Scheiden met kinderen

Als u kinderen heeft is het nog belangrijker om het scheidingsproces op de juiste manier vorm te geven. Voor hen is een scheiding heel ingrijpend, omdat kinderen ervan uitgaan dat ouders bij elkaar horen. Als die vanzelfsprekendheid wegvalt, leidt dat tot onzekerheid en angst.

De manier waarop ouders hiermee omgaan is sterk bepalend voor de verdere psychologische ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk u te realiseren dat ieder kind anders reageert op een scheiding, maar dat kinderen vaak wel gedrag vertonen dat kenmerkend is voor hun leeftijd. Het goed interpreteren van die gedragingen is niet makkelijk. In de praktijk gaat dat vaak mis wat tot onnodige conflicten tussen ouders kan leiden.

Bescherm uw kinderen door bij een scheiding voor mediation te kiezen.

Onderwerpen die aan de orde komen 

Als er bij de scheiding kinderen betrokken zijn, bespreek ik tijdens de bemiddeling rondom de kinderen en het ouderschap onder andere de volgende onderwerpen met u:

 • De scheidingsmelding aan de kinderen (paraplugesprek)
 • Reacties van kinderen in verschillende leeftijdsfases
 • Het ouderschapsplan
 • Kinderalimentatie
 • Omgangsregelingen of co-ouderschap
 • Ouderlijk gezag
 • Het betrekken van kinderen bij de afspraken
Bescherm uw kinderen door bij een scheiding voor mediation te kiezen.

Onderwerpen die aan de orde komen 

Als er bij de scheiding kinderen betrokken zijn, bespreek ik tijdens de bemiddeling rondom de kinderen en het ouderschap onder andere de volgende onderwerpen met u:

 • De scheidingsmelding aan de kinderen (paraplugesprek)
 • Reacties van kinderen in verschillende leeftijdsfases
 • Het ouderschapsplan
 • Kinderalimentatie
 • Omgangsregelingen of co-ouderschap
 • Ouderlijk gezag
 • Het betrekken van kinderen bij de afspraken

Het ouderschapsplan

Alle afspraken die betrekking hebben op de kinderen worden uiteindelijk vastgelegd in een ouderschapsplan, dat onderdeel uit gaat maken van het scheidingsconvenant. Volgens de wet moeten een aantal dingen verplicht worden opgenomen in het ouderschapsplan, maar vaak is het verstandig om ook aanvullende afspraken te maken rondom het gedeelde ouderschap na de scheiding.

Verplichte onderwerpen ouderschapsplan

 • Afspraken over zorg- en opvoedingstaken en het recht tot omgang
 • Delen van informatie over belangrijke gebeurtenissen bij de kinderen
 • Afspraken over de kinderalimentatie
 • Hoe de kosten van verzorging en opvoeding verdeeld worden

Aanvullende onderwerpen ouderschapsplan

Naast de onderwerpen die verplicht volgens de wet in een ouderschapsplan moeten worden opgenomen is het vaak verstandig om aanvullende afspraken over het gezamenlijke ouderschap na de scheiding te maken. Wat jullie samen verder willen regelen is helemaal vrij. Omdat geen enkele scheiding hetzelfde is, is een ouderschapsplan ook maatwerk. Ik zal jullie helpen er echt júllie plan van te maken, wat de kans op naleving ook het grootste maakt. Onderwerpen waar u buiten de verplichten onderdelen aan kunt denken zijn:

 • Jullie visie op het ouderschap
 • Schoolkeuze, ouderavonden en schoolinformatie
 • Wat doen jullie als kinderen ziek worden?
 • Wat spreken jullie af over verjaardagen en feestdagen?
 • Wanneer en hoe vaak willen jullie het ouderschapsplan bijstellen?
 • Wat doen jullie als er toekomstige conflicten dreigen?

Het ouderschapsplan

Alle afspraken die betrekking hebben op de kinderen worden uiteindelijk vastgelegd in een ouderschapsplan, dat onderdeel uit gaat maken van het scheidingsconvenant. Volgens de wet moeten een aantal dingen verplicht worden opgenomen in het ouderschapsplan, maar vaak is het verstandig om ook aanvullende afspraken te maken rondom het gedeelde ouderschap na de scheiding.

Verplichte onderwerpen ouderschapsplan

 • Afspraken over zorg- en opvoedingstaken en het recht tot omgang
 • Delen van informatie over belangrijke gebeurtenissen bij de kinderen
 • Afspraken over de kinderalimentatie
 • Hoe de kosten van verzorging en opvoeding verdeeld worden

Aanvullende onderwerpen ouderschapsplan

Naast de onderwerpen die verplicht volgens de wet in een ouderschapsplan moeten worden opgenomen is het vaak verstandig om aanvullende afspraken over het gezamenlijke ouderschap na de scheiding te maken. Wat jullie samen verder willen regelen is helemaal vrij. Omdat geen enkele scheiding hetzelfde is, is een ouderschapsplan ook maatwerk. Ik zal jullie helpen er echt júllie plan van te maken, wat de kans op naleving ook het grootste maakt. Onderwerpen waar u buiten de verplichten onderdelen aan kunt denken zijn:

 • Jullie visie op het ouderschap
 • Schoolkeuze, ouderavonden en schoolinformatie
 • Wat doen jullie als kinderen ziek worden?
 • Wat spreken jullie af over verjaardagen en feestdagen?
 • Wanneer en hoe vaak willen jullie het ouderschapsplan bijstellen?
 • Wat doen jullie als er toekomstige conflicten dreigen?

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. Dat betekent dat de kinderalimentatie als eerste vastgesteld moet worden. Als er dan nog draagkracht overblijft, kan er ruimte zijn voor partneralimentatie. De kinderalimentatie plicht geldt in principe voor kinderen tot 21 jaar. Tenzij u voor co-ouderschap kiest, is het betalen van kinderalimentatie verplicht. Afspraken hierover worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Meer over de financiële aspecten van een scheiding

Gesprek met de kinderen

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en altijd met jullie instemming, kan het voorkomen dat ik een gesprek met jullie kinderen heb. Voor hen is het meestal fijn om hun verhaal te kunnen doen aan een onafhankelijke derde. Dat lucht op en geeft ook ruimte om dingen te vertellen die moeilijker te delen zijn met jullie. Bijvoorbeeld omdat kinderen hun ouders niet met hun eigen zorgen en emoties willen belasten in een toch al moeilijke tijd, of loyaliteitsconflicten ervaren. Voor deze gesprekken werk ik samen met een kinderpsycholoog die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen bij echtscheiding.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. Dat betekent dat de kinderalimentatie als eerste vastgesteld moet worden. Als er dan nog draagkracht overblijft, kan er ruimte zijn voor partneralimentatie. De kinderalimentatie plicht geldt in principe voor kinderen tot 21 jaar. Tenzij u voor co-ouderschap kiest, is het betalen van kinderalimentatie verplicht. Afspraken hierover worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Meer over de financiële aspecten van een scheiding

Gesprek met de kinderen

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en altijd met jullie instemming, kan het voorkomen dat ik een gesprek met jullie kinderen heb. Voor hen is het meestal fijn om hun verhaal te kunnen doen aan een onafhankelijke derde. Dat lucht op en geeft ook ruimte om dingen te vertellen die moeilijker te delen zijn met jullie. Bijvoorbeeld omdat kinderen hun ouders niet met hun eigen zorgen en emoties willen belasten in een toch al moeilijke tijd, of loyaliteitsconflicten ervaren. Voor deze gesprekken werk ik samen met een kinderpsycholoog die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen bij echtscheiding.

Blog

Op vakantie met de kinderen na een scheiding. Denkt u aan de toestemming?

De zomervakantie staat weer voor de deur. U gaat voor het eerst met uw kinderen op vakantie na de scheiding. Alles dat op het lijstje stond van dingen waar u aan moest denken is ingepakt. Niks vergeten! Totdat u bij de paspoortcontrole staat en uw kinderen niet mee mogen naar het buitenland…. Lees meer

Zorg voor toestemming van je ex-partner als met minderjarige kinderen op vakantie gaat

Blog

Zorg voor toestemming van je ex-partner als met minderjarige kinderen op vakantie gaat

Op vakantie met de kinderen na een scheiding. Denkt u aan de toestemming?

De zomervakantie staat weer voor de deur. U gaat voor het eerst met uw kinderen op vakantie na de scheiding. Alles dat op het lijstje stond van dingen waar u aan moest denken is ingepakt. Niks vergeten! Totdat u bij de paspoortcontrole staat en uw kinderen niet mee mogen naar het buitenland…. Lees meer

Contact
Ruud van Dun
06-46612207
info@uitconflict.nl

Locaties mediation:
Mediation Leiden
Mediation Leiderdorp
Mediation Voorschoten
Mediation Zoetermeer
Mediation Leidschendam
Mediation Wassenaar
Mediation Katwijk
Mediation Bollenstreek
Mediation Den Haag

Locaties scheidingsbemiddeling:
Scheidingsbemiddeling Leiden
Scheidingsbemiddeling Leiderdorp
Scheidingsbemiddeling Voorschoten
Scheidingsbemiddeling Zoetermeer
Scheidingsbemiddeling Leidschendam
Scheidingsbemiddeling Wassenaar
Scheidingsbemiddeling Katwijk
Scheidingsbemiddeling Bollenstreek
Scheidingsbemiddeling Den Haag