Uit Conflict, mediation en scheidingsbemiddeling

Financiële gevolgen scheiding

Tijdens het scheidingsproces moet er vaak veel op financieel gebied geregeld worden. Meestal kan dit onderverdeeld worden in drie onderwerpen:

  • het verdelen van het vermogen
  • pensioenverevening
  • alimentatie

Vermogensverdeling

Voor de verdeling van het vermogen geldt dat alleen dat deel verdeelt hoeft te worden dat van u samen is. Om te bepalen wat jullie gezamenlijk vermogen is, is het allereerst belangrijk om te weten hoe jullie samenwonen. Zijn jullie getrouwd, geregistreerd partners of alleen samenwoners? En als jullie gehuwd zijn, is dat in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? En wat staat er precies in die voorwaarden? Dit soort vragen zullen tijdens het bemiddelingsproces aan de orde komen.

Financiële gevolgen scheiding

Tijdens het scheidingsproces moet er vaak veel op financieel gebied geregeld worden. Meestal kan dit onderverdeeld worden in drie onderwerpen:

  • het verdelen van het vermogen
  • pensioenverevening
  • alimentatie

Vermogensverdeling

Voor de verdeling van het vermogen geldt dat alleen dat deel verdeelt hoeft te worden dat van u samen is. Om te bepalen wat jullie gezamenlijk vermogen is, is het allereerst belangrijk om te weten hoe jullie samenwonen. Zijn jullie getrouwd, geregistreerd partners of alleen samenwoners? En als jullie gehuwd zijn, is dat in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? En wat staat er precies in die voorwaarden? Dit soort vragen zullen tijdens het bemiddelingsproces aan de orde komen.

Voorkom een vechtscheiding met scheidingsbemiddeling

Eigen woning

Een belangrijk vermogensbestandsdeel vormt vaak de eigen woning. En de vraag wie er in blijft wonen en of dat ook kan. Wat de mogelijkheden zijn hangt van een heel aantal dingen af. Bijvoorbeeld van wie het huis is en hoe het gefinancierd is. Maar ook wat de waarde van de woning is en of het mogelijk is de hypotheek over te sluiten of een nieuwe af te sluiten.

Snel duidelijkheid over financiële mogelijkheden 

Wilt u snel duidelijkheid over de financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld in uw woning te kunnen blijven wonen? Dan kan ik het kennismakingsgesprek dat ik met u heb ook samen met een financieel adviseur houden. Voor specialistisch financieel advies over de gevolgen van uw scheiding werk ik samen met Suzanne de Moor. Zij is lid van het register voor financieel echtscheidingadviseurs (RFEA) en gecertificeerd financieel planner (FFP). Tevens is zij hypotheekadviseur en kan zij uw hypotheek oversluiten of een nieuwe voor u afsluiten. Tijdens het kennismakingsgesprek kan zij uw financiële situatie kort met u bespreken en meteen aangeven waar de belangrijkste risico’s en bespreekpunten zitten.

Meer informatie over onze tarieven vindt u hier.

Voorkom een vechtscheiding met scheidingsbemiddeling

Eigen woning

Een belangrijk vermogensbestandsdeel vormt vaak de eigen woning. En de vraag wie er in blijft wonen, of dat ook kan of dat de woning moet worden verkocht. Wat de mogelijkheden zijn hangt van een heel aantal dingen af. Bijvoorbeeld van wie het huis is en hoe het gefinancierd is. Maar ook wat de waarde van de woning is en of het mogelijk is de hypotheek over te sluiten of een nieuwe af te sluiten.

Snel duidelijkheid over financiële mogelijkheden 

Wilt u snel duidelijkheid over de financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld in uw woning te kunnen blijven wonen? Dan kan ik het kennismakingsgesprek dat ik met u heb ook samen met een financieel adviseur houden. Ik werk hiervoor samen met Suzanne de Moor, lid van het register voor financieel echtscheidingadviseurs (RFEA) en gecertificeerd financieel planner (FFP). Tevens is zij hypotheekadviseur en kan zij uw hypotheek oversluiten of een nieuwe voor u afsluiten. Tijdens het kennismakingsgesprek kan zij uw financiële situatie kort met u bespreken en meteen aangeven waar de belangrijkste risico’s en bespreekpunten zitten.

Meer informatie over onze tarieven vindt u hier.

Pensioenen bij scheiding

Na de ontbinding van het huwelijk, scheiding van tafel en bed of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, heeft u beiden recht op de helft van het pensioen. Dat geldt voor het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Daarbij is het niet van belang onder welke voorwaarden u samen was. Het pensioen valt namelijk niet in de huwelijksgemeenschap. Bij echtscheidingsconvenant kan echter van deze standaard wettelijke regeling afgeweken worden. Ik informeer u graag over de mogelijkheden. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid:

Informatie Rijksoverheid over pensioen na scheiding

Partneralimentatie

Ook de hoogte van de partneralimentatie kunt u in principe in onderling overleg vaststellen. Verder kan worden afgesproken dat er geen alimentatie hoeft te worden betaald, maar dat is niet geheel zonder gevolgen als daar wel recht op zou zijn geweest. Komt uw ex-partner bijvoorbeeld in de bijstand, dan kan de gemeente alsnog bij u aankloppen voor de betaling van een bijdrage in het levensonderhoud van uw ex. Vaak wordt dan ook bij het opstellen van het scheidingsconvenant gekeken wat de hoogte van de partneralimentatie op basis van de Alimentatienormen moet zijn. Ik kan deze berekening voor u maken.

Pensioenen bij scheiding

Na de ontbinding van het huwelijk, scheiding van tafel en bed of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, heeft u beiden recht op de helft van het pensioen. Dat geldt voor het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Daarbij is het niet van belang onder welke voorwaarden u samen was. Het pensioen valt namelijk niet in de huwelijksgemeenschap. Bij echtscheidingsconvenant kan echter van deze standaard wettelijke regeling afgeweken worden. Ik informeer u graag over de mogelijkheden. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Rijksoverheid:

Informatie Rijksoverheid over pensioen na scheiding

Partneralimentatie

Ook de hoogte van de partneralimentatie kunt u in principe in onderling overleg vaststellen. Verder kan worden afgesproken dat er geen alimentatie hoeft te worden betaald, maar dat is niet geheel zonder gevolgen als daar wel recht op zou zijn geweest. Komt uw ex-partner bijvoorbeeld in de bijstand, dan kan de gemeente alsnog bij u aankloppen voor de betaling van een bijdrage in het levensonderhoud van uw ex. Vaak wordt dan ook bij het opstellen van het scheidingsconvenant gekeken wat de hoogte van de partneralimentatie op basis van de Alimentatienormen moet zijn. Ik kan deze berekening voor u maken.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. Dat betekent dat die als eerste vastgesteld moet worden en als er dan nog draagkracht overblijft, er ruimte is voor partneralimentatie. De alimentatieplicht geldt in principe voor kinderen tot 21 jaar. Tenzij u voor co-ouderschap kiest is het betalen van kinderalimentatie verplicht. Afspraken hierover worden opgenomen in het ouderschapsplan.

De hoogte van de kinderalimentatie kunt u op zich in onderling overleg bepalen, maar zal wel nog door de rechter worden getoetst. Het is daarom meestal verstandig uit te gaan van de Alimentatienormen die de rechter hanteert. Ik kan voor u op basis van deze normen en uw persoonlijke omstandigheden een berekening maken van de kinderalimentatie.

Meer over scheiden met kinderen

Bescherm uw kinderen door bij een scheiding voor mediation te kiezen.

Contact
Ruud van Dun

06-46612207
info@uitconflict.nl

Locaties mediation:
Mediation Leiden
Mediation Leiderdorp
Mediation Voorschoten
Mediation Zoetermeer
Mediation Leidschendam
Mediation Wassenaar
Mediation Katwijk
Mediation Bollenstreek
Mediation Den Haag

Locaties scheidingsbemiddeling:
Scheidingsbemiddeling Leiden

Scheidingsbemiddeling Leiderdorp
Scheidingsbemiddeling Voorschoten
Scheidingsbemiddeling Zoetermeer
Scheidingsbemiddeling Leidschendam
Scheidingsbemiddeling Wassenaar
Scheidingsbemiddeling Katwijk
Scheidingsbemiddeling Bollenstreek
Scheidingsbemiddeling Den Haag