Uit Conflict, mediation en scheidingsbemiddeling

Scheiden in overleg via scheidingsbemiddeling

Scheiden doet u samen, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Een scheiding die in goed overleg gaat kan veel toekomstige problemen voorkomen. Voortdurende strijd tussen ex-partners is vaak het gevolg van slechte communicatie, onbegrip en onduidelijke afspraken. Anders dan bij scheiden via een advocaat is er bij scheidingsbemiddeling aandacht voor al deze risico factoren en worden ze verkleind of opgeheven.

Als jurist, MfN geaccrediteerd Familiemediator en bachelor psycholoog weet ik wat er allemaal geregeld moet worden en welke emoties er spelen. Ik begeleid u en uw (ex) partner bij het maken van afspraken waar jullie allebei echt achter kunnen staan. Zo kunnen conflicten worden voorkomen en kunt u op een waardige manier uit elkaar gaan.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek:
06-46612207
info@uitconflict.nl

Scheiden in overleg via scheidingsbemiddeling

Scheiden doet u samen, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Een scheiding die in goed overleg gaat kan veel toekomstige problemen voorkomen. Voortdurende strijd tussen ex-partners is vaak het gevolg van slechte communicatie, onbegrip en onduidelijke afspraken. Anders dan bij scheiden via een advocaat is er bij scheidingsbemiddeling aandacht voor al deze risico factoren en worden ze verkleind of opgeheven.

Als jurist, MfN geaccrediteerd Familiemediator en bachelor psycholoog weet ik wat er allemaal geregeld moet worden en welke emoties er spelen. Ik begeleid u en uw (ex) partner bij het maken van afspraken waar jullie allebei echt achter kunnen staan. Zo kunnen conflicten worden voorkomen en kunt u op een waardige manier uit elkaar gaan.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek:
06-46612207
info@uitconflict.nl

Samen scheiden: het bemiddelingsproces

Tijdens de scheidingsbemiddeling zal er alle ruimte zijn voor vragen die jullie bezighouden. Verder zal stil worden gestaan bij het besluit tot scheiding, de financiële gevolgen, alimentatie en de juridische afhandeling. Het is echter vooral ook uw proces waarin u zelf het tempo bepaalt en wat u belangrijk vindt om te bespreken. Mijn rol is jullie hierbij te begeleiden. Door te zorgen dat jullie communicatie zo goed mogelijk verloopt. Door te onderzoeken wat jullie gezamenlijke en individuele belangen zijn. Door aandacht te geven aan de emoties die spelen. En door informatie te verschaffen over belangrijke financiële en juridische aspecten. Voor de financiële kant van de scheiding werk ik samen met een financieel expert.

Meer over de financiële gevolgen van een scheiding

Scheidingsconvenant

Als jullie tot afspraken komen, worden die uiteindelijk vastgelegd in een scheidingsconvenant. Omdat onduidelijke afspraken in de toekomst tot nieuwe conflicten kunnen leiden, is het essentieel dat de afspraken in het convenant helder en ondubbelzinnig geformuleerd zijn. Ik zal dat bewaken en steeds nagaan of de afspraken echt door jullie gedragen worden.

Voorkom een vechtscheiding met scheidingsbemiddeling
Voorkom een vechtscheiding met scheidingsbemiddeling

Samen scheiden: het bemiddelingsproces

Tijdens de scheidingsbemiddeling zal er alle ruimte zijn voor vragen die jullie bezighouden. Verder zal stil worden gestaan bij het besluit tot scheiding, de financiële gevolgen, alimentatie en de juridische afhandeling. Het is echter vooral ook uw proces waarin u zelf het tempo bepaalt en wat u belangrijk vindt om te bespreken. Mijn rol is jullie hierbij te begeleiden. Door te zorgen dat jullie communicatie zo goed mogelijk verloopt. Door te onderzoeken wat jullie gezamenlijke en individuele belangen zijn. Door aandacht te geven aan de emoties die spelen. En door informatie te verschaffen over belangrijke financiële en juridische aspecten. Voor de financiële kant van de scheiding werk ik samen met een financieel expert.

Meer over de financiële gevolgen van een scheiding

Scheidingsconvenant

Als jullie tot afspraken komen, worden die uiteindelijk vastgelegd in een scheidingsconvenant. Omdat onduidelijke afspraken in de toekomst tot nieuwe conflicten kunnen leiden, is het essentieel dat de afspraken in het convenant helder en ondubbelzinnig geformuleerd zijn. Ik zal dat bewaken en steeds nagaan of de afspraken echt door jullie gedragen worden.

De mediationovereenkomst

De mediation of scheidingsbemiddeling start formeel met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin zijn een aantal afspraken opgenomen die kenmerkend zijn voor mediation. Omdat ik MfN-Registermediator ben werk ik op basis van een modelovereenkomst. Daarin staat onder andere dat op de overeenkomst de gedragsregels van de MfN van toepassing zijn. Verder wordt een aantal basisvoorwaarden voor mediation geregeld, zoals:

Vrijwilligheid
Jullie zitten vrijwillig aan tafel. Dat betekent onder andere dat het alle betrokkenen vrij staat om op elk gewenst moment de mediation te beëindigen.

Vertrouwelijkheid
Alles wat tijdens de mediation besproken wordt blijft vertrouwelijk. Daar wordt voor getekend, ook door mij.

Neutraliteit en onafhankelijkheid
Dit is een punt dat niet direct in de overeenkomst staat, maar wel in de gedragsregels van de MfN die intergraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als mediator ben ik neutraal, wat betekent dat ik zelf geen belang heb bij wat jullie afspreken. Daarnaast is onafhankelijkheid heel belangrijk. Dit houdt in dat ik er voor jullie allebei ben.

Vrijblijvendheid
Tijdens de mediation kan alles vrij worden besproken. Niks dat gezegd wordt heeft een bindende werking tussen partijen. Er is pas sprake van gebondenheid als afspraken schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend. Dit kan zowel tussentijds als in het uiteindelijke scheidingsconvenant.

De model mediationovereenkomst van de MfN en de gedragsregels kunt u via onderstaande links bekijken en downloaden:

MfN-mediationovereenkomst
Gedragsregels voor de MfN-registermediator 2017

De mediationovereenkomst

De mediation of scheidingsbemiddeling start formeel met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin zijn een aantal afspraken opgenomen die kenmerkend zijn voor mediation. Omdat ik MfN-Registermediator ben werk ik op basis van een modelovereenkomst. Daarin staat onder andere dat op de overeenkomst de gedragsregels van de MfN van toepassing zijn. Verder wordt een aantal basisvoorwaarden voor mediation geregeld, zoals:

Vrijwilligheid
Jullie zitten vrijwillig aan tafel. Dat betekent onder andere dat het alle betrokkenen vrij staat om op elk gewenst moment de mediation te beëindigen.

Vertrouwelijkheid
Alles wat tijdens de mediation besproken wordt blijft vertrouwelijk. Daar wordt voor getekend, ook door mij.

Neutraliteit en onafhankelijkheid
Dit is een punt dat niet direct in de overeenkomst staat, maar wel in de gedragsregels van de MfN die intergraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als mediator ben ik neutraal, wat betekent dat ik zelf geen belang heb bij wat jullie afspreken. Daarnaast is onafhankelijkheid heel belangrijk. Dit houdt in dat ik er voor jullie allebei ben.

Vrijblijvendheid
Tijdens de mediation kan alles vrij worden besproken. Niks dat gezegd wordt heeft een bindende werking tussen partijen. Er is pas sprake van gebondenheid als afspraken schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend. Dit kan zowel tussentijds als in het uiteindelijke scheidingsconvenant.

De model mediationovereenkomst van de MfN en de gedragsregels kunt u via onderstaande links bekijken en downloaden:

Bescherm uw kinderen door bij een scheiding voor mediation te kiezen.

Scheiden met kinderen

Als u kinderen heeft is het nog belangrijker om het scheidingsproces op de juiste manier vorm te geven. Voor hen is een scheiding heel ingrijpend, omdat kinderen ervan uitgaan dat ouders bij elkaar horen. Als die vanzelfsprekendheid wegvalt, leidt dat tot onzekerheid en angst. De manier waarop ouders hiermee omgaan is sterk bepalend voor de verdere psychologische ontwikkeling van kinderen.

Het is belangrijk u te realiseren dat ieder kind anders reageert op een scheiding, maar dat kinderen vaak wel gedrag vertonen dat kenmerkend is voor hun leeftijd. Het goed interpreteren van die gedragingen is niet makkelijk. In de praktijk gaat dat vaak mis wat tot onnodige conflicten tussen ouders kan leiden.

Meer over scheiden met kinderen

Contact
Ruud van Dun
06-46612207
info@uitconflict.nl

Locaties mediation:
Mediation Leiden
Mediation Leiderdorp
Mediation Voorschoten
Mediation Zoetermeer
Mediation Leidschendam
Mediation Wassenaar
Mediation Katwijk
Mediation Bollenstreek
Mediation Den Haag

Locaties scheidingsbemiddeling:
Scheidingsbemiddeling Leiden
Scheidingsbemiddeling Leiderdorp
Scheidingsbemiddeling Voorschoten
Scheidingsbemiddeling Zoetermeer
Scheidingsbemiddeling Leidschendam
Scheidingsbemiddeling Wassenaar
Scheidingsbemiddeling Katwijk
Scheidingsbemiddeling Bollenstreek
Scheidingsbemiddeling Den Haag