Uit Conflict, mediation en scheidingsbemiddeling

Waarom arbeidsmediation?

Een conflict los je het beste op door er samen uit te komen. Dat is waar mediation over gaat. Als mediator help ik mensen om in overleg tot een oplossing te komen. De beslissing van het geschil wordt dan niet in handen van een ander gelegd, zoals een rechter. Dat is niet alleen de beste manier om een verslechterde relatie te herstellen, maar ook om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen als dat nodig is. Als neutrale derde begeleid ik partijen naar een gedragen oplossing. Dat kan ik doen omdat ik geen belang heb bij de uitkomst van het conflict, ik onpartijdig ben en getraind in het weer op gang brengen van een constructief gesprek.

 

Een MfN-registermediator nodig? Bel of mail mij: 06-46612207 of info@uitconflict.nl

Waarom arbeidsmediation?

Een conflict los je het beste op door er samen uit te komen. Dat is waar mediation over gaat. Als mediator help ik mensen om in overleg tot een oplossing te komen. De beslissing van het geschil wordt dan niet in handen van een ander gelegd, zoals een rechter. Dat is niet alleen de beste manier om een verslechterde relatie te herstellen, maar ook om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen als dat nodig is. Als neutrale derde begeleid ik partijen naar een gedragen oplossing. Dat kan ik doen omdat ik geen belang heb bij de uitkomst van het conflict, ik onpartijdig ben en getraind in het weer op gang brengen van een constructief gesprek.

Een MfN-registermediator nodig? Bel of mail mij: 06-46612207 of info@uitconflict.nl

Kenmerken van mediation

Een mediation start nadat een mediationovereenkomst is getekend. Daarin zijn belangrijke dingen geregeld die kenmerkend zijn voor mediation:

Vrijwilligheid
Partijen zitten vrijwillig aan tafel. Dat betekent onder andere dat het alle betrokkenen vrij staat om op elk gewenst moment de mediation te beëindigen.

Vertrouwelijkheid
Alles wat tijdens de mediation besproken wordt blijft vertrouwelijk. Daar wordt voor getekend, ook door de mediator. Deze geheimhoudingsverklaring heeft betrekking op alle nieuwe informatie die tijdens de mediation op tafel komt en geldt ook nadat de mediation is afgerond.

Vrijblijvendheid
Tijdens de mediation kan alles vrij worden besproken. Niks dat gezegd wordt heeft een bindende werking tussen partijen. Er is pas sprake van gebondenheid als er afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst.

Neutraliteit en onafhankelijkheid
Als mediator ben ik neutraal, wat betekent dat ik zelf geen belang heb bij de uitkomst van een mediation. Daarnaast is onafhankelijkheid heel belangrijk. Dit houdt in dat ik partijen op een gelijke manier behandel.

De model mediationovereenkomst van de MfN en de gedragsregels kunt u via onderstaande links bekijken en downloaden:

MfN-mediationovereenkomst
Gedragsregels voor de MfN-registermediator 2017

Kenmerken van mediation

Een mediation start nadat een mediationovereenkomst is getekend. Daarin zijn belangrijke dingen geregeld die kenmerkend zijn voor mediation:

Partijen zitten vrijwillig aan tafel. Dat betekent onder andere dat het alle betrokkenen vrij staat om op elk gewenst moment de mediation te beëindigen.

Alles wat tijdens de mediation besproken wordt blijft vertrouwelijk. Daar wordt voor getekend, ook door de mediator. Deze geheimhoudingsverklaring heeft betrekking op alle nieuwe informatie die tijdens de mediation op tafel komt en geldt ook nadat de mediation is afgerond.

Tijdens de mediation kan alles vrij worden besproken. Niks dat gezegd wordt heeft een bindende werking tussen partijen. Er is pas sprake van gebondenheid als er afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst.

Als mediator ben ik neutraal, wat betekent dat ik zelf geen belang heb bij de uitkomst van een mediation. Daarnaast is onafhankelijkheid heel belangrijk. Dit houdt in dat ik partijen op een gelijke manier behandel.

De model mediationovereenkomst van de MfN en de gedragsregels kunt u via onderstaande links bekijken en downloaden:

Hoe werkt mediation in de praktijk?

De eerste bijeenkomst
Als alle betrokkenen akkoord gaan met de mediation, wordt er een afspraak voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst gemaakt. Voorafgaand aan deze bijeenkomst stel ik een mediationovereenkomst op die ik aan alle betrokkenen stuur.

De mediationovereenkomst
Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst neem ik de mediationovereenkomst met partijen door en wordt die bij akkoord door iedereen aan tafel getekend.

Exploreren van het conflict
In de regel zal tijdens het eerste gesprek een begin worden gemaakt met wat de exploratiefase wordt genoemd. Daarin krijgen partijen de gelegenheid om hun beeld van het conflict uiteen te zetten. Als zij daar aan toe zijn en het probleem is voldoende uitgediept, dan wordt gestart met het onderzoeken van oplossingsrichtingen.

Vaststellingsovereenkomst
Wanneer partijen overeenstemming bereiken over een oplossing, dan kunnen zij de afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Ik zal hen daarin begeleiden.

Einde mediation
De mediation eindigt met het ondertekeningen van de vaststellingsovereenkomst of op elk moment dat een van de partijen of ik als mediator besluit de mediation stop te zetten.

Kosten
Het is gebruikelijk dat de kosten van een mediaton door partijen gedeeld worden. Bij arbeidsmediations komt het vaak voor dat een andere verdeling wordt afgesproken, namelijk dat de werkgever betaalt. Welke verdeling ook afgesproken wordt, de gelijkwaardigheid van partijen blijft gewaarborgd!

Duur
Voor het onderzoeken van het precieze probleem zullen meerdere gesprekken nodig zijn. Gemiddeld duurt een arbeidsmediation drie tot vijf gesprekken van anderhalf tot twee uur.

Hoe werkt mediation in de praktijk?

Als alle betrokkenen akkoord gaan met de mediation, wordt er een afspraak voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst gemaakt. Voorafgaand aan deze bijeenkomst stel ik een mediationovereenkomst op die ik aan alle betrokkenen stuur.

Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst neem ik de mediationovereenkomst met partijen door en wordt die bij akkoord door iedereen aan tafel getekend.

In de regel zal tijdens het eerste gesprek een begin worden gemaakt met wat de exploratiefase wordt genoemd. Daarin krijgen partijen de gelegenheid om hun beeld van het conflict uiteen te zetten. Als zij daar aan toe zijn en het probleem is voldoende uitgediept, dan wordt gestart met het onderzoeken van oplossingsrichtingen.

Wanneer partijen overeenstemming bereiken over een oplossing, dan kunnen zij de afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Ik zal hen daarin begeleiden.

De mediation eindigt met het ondertekeningen van de vaststellingsovereenkomst of op elk moment dat een van de partijen of ik als mediator besluit de mediation stop te zetten.

Het is gebruikelijk dat de kosten van een mediaton door partijen gedeeld worden. Bij arbeidsmediations komt het vaak voor dat een andere verdeling wordt afgesproken, namelijk dat de werkgever betaalt. Welke verdeling ook afgesproken wordt, de gelijkwaardigheid van partijen blijft gewaarborgd!

Voor het onderzoeken van het precieze probleem zullen meerdere gesprekken nodig zijn. Gemiddeld duurt een arbeidsmediation drie tot vijf gesprekken van anderhalf tot twee uur.